Muutostyöohjeet

Osakkaan toteuttamat huoneiston korjaus- ja muutostyöt

ILMOITTAMINEN

Osakkeenomistajan tulee täyttää huoneiston muutostyöilmoitus sähköisesti tai paperi-lomakkeena. Muutostyöilmoitus työselityksineen tulee toimittaa isännöitsijäntoimistoon hyvissä ajoin ennen kunnossapito- tai muutostyöhön ryhtymistä.

Tekninen isännöitsijä käsittelee ilmoituksen ensimmäisenä ja pyytää tarvittaessa lisätietoja osakkaalta tai muutostyön ilmoittajalta. Kunnossapito/muutostyöstä informoidaan myös tarpeen mukaan taloyhtiön hallitukselle ja muille asukkaille. Tekninen isännöitsijä tai taloyhtiön hallitus myöntää luvan osakkeenomistajalle kirjallisesti, jonka jälkeen muutostyöt voi aloittaa.  Kaikki huoneistojen muutostyöilmoitukset arkistoidaan.

Muutostyöilmoituksen kirjaaminen ja käsittely eivät aiheuta osakkaalle tai ilmoittajalle kuluja.

Mikäli ilmoituksen käsittely aiheuttaa isännöitsijälle ylimääräistä työtä, esimerkiksi käyntiä kohteessa tai muuta selvittelyä, veloitetaan osakkaalta tai työn tilaajalta palveluhinnaston mukaiset valvonnan aiheuttamat kustannukset (isännöitsijän/ teknisen isännöitsijän lisätyö).

Muutostöiden valvontakulut, esim. tarkastuskäynnit, veloitetaan aina osakkaalta / työn tilaajalta.

Ilmoituksen voi tehdä seuraavilla tavoilla:

  • sähköisellä lomakkeella isännöitsijätoimiston kotisivujen kautta
  • sähköpostitse isännöitsijälle
  • postitse osoitteella: Laajasalon Isännöinti Oy, Sahaajankatu 3, 00880 Helsinki

 

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi:

  • huoneiston osoite ja osakkaan tiedot
  • suoritettavat työt
  • työn suorittaja/urakoitsija ja suunnittelija, sekä osoite ja Y-tunnus. Y-tunnus voidaan selvittää osoitteesta www.ytj.fi
  • arvioitu aikataulu

Muutostyöilmoitusten käsittely:

Tekninen isännöitsijä Juha Mellanen vastaanottaa ilmoitukset ja toimii yhteyshenkilönä osakkaiden suuntaan huoneistokohtaisissa muutostöissä, häneen voi olla myös suoraan yhteydessä p. 040 900 0645 tai juha.mellanen@laajasalonisannointi.fi

Kunnossapito- tai muutostyö:

Ilmoitusvelvollisuus koskee lähes kaikkia muita osakkaan suorittamia töitä paitsi maalaus- ja tapetointitöitä. Osakkaan ilmoituksen tulee sisältää selostus aiotusta työstä. Ilmoituksen tulee olla sisällöltään sellainen, että isännöitsijä tai hallitus pystyy ilmoituksen perusteella arvioimaan toteutettavan työn vaikutuksia yhtiön tai toisen osakkaan kunnossapito-vastuulla oleviin rakennuksen, kiinteistön tai huoneiston osiin, huoneiston käyttämiseen tai kiinteistön ulkonäköön. Ilmoitusta täydennetään tarvittavilla liitteillä, kuten suunnitelmilla, työtapaselostuksilla ja piirustuksilla. Ilmoitukseen merkitään esim. “Keittiön vesihanan vaihto”, “Kylpyhuoneen kaakeleiden uusiminen vesieristeineen”, “Saunan rakentaminen vaatehuoneeseen”, “Olohuoneen muovimaton vaihtaminen parkettiin”.

Rakennustekniset työt:

Ilmoitetaan huoneistossa suoritettavat rakennustekniset työt. Esim. “Kylpyhuoneesta poistetaan lattia- ja seinälaatat ja vesieristys uusitaan. Lattia ja seinät laatoitetaan.”

Lämpö, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtotyöt:

Ilmoitetaan työt, joilla voi olla vaikutusta yhtiön rakennuksen lämmitys-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri- tai ilmanvaihtojärjestelmiin. Esim. “Kylpyhuoneen lattiakaivon/vesipisteen siirtäminen” tai “Vesi- ja viemärijohtojen uusiminen huoneistossa”. Muutostöissä on huomioitava, että kaikki käytettävissä vesikalusteissa tulee olla VTT:n tyyppihyväksyntä tai CE- merkintätodistus. Taloyhtiön kunnossapitovastuulla olevat vesikalusteet tulee hyväksyttää taloyhtiön edustajalla. LVI-työt ovat luvanvaraisia töitä, joten osakkaan tai työn tilaajan tulee varmistaa, että työt suorittaa lvi-asennuksiin pätevöitynyt henkilö.

Sähkötyöt:

Ilmoitetaan työt, joilla voi olla vaikutusta yhtiön rakennuksen sähköjärjestelmiin. Esim. “Huoneistossa lisätään pistorasioita ja asennetaan uusia sähköjohtoja” tai “Huoneistokeskus uusitaan”. Erityisesti sähkötöissä osakkaan tai työn tilaajan tulee varmistaa työtä suorittavan henkilön asennuspätevyys. Sähköasennuksista tulee toimittaa tarvittavat, allekirjoitetut mittaus/ käyttöönottopöytäkirjat lopputarkastukseen.

Osakkaan asettama valvoja/työnjohtaja:

Ilmoitetaan osakkaan oman valvojan tai työnjohtajan nimi ja/tai yritys sekä ammatti. Rakennusluvan alaisissa töissä ilmoitetaan pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Osakkaan tulee huolehtia, että valvojalla ja työnjohtajalla on riittävä ammattitaito ja pätevyys.

Arvioitu aloitus- ja päättymispäivämäärä:

Ilmoitetaan osakkaan arvioima aloitus- ja päättymispäivämäärä.

 

VALVONTA JA VASTUUT

A)    Pienten sähkö- (esim. uusi pistorasia), LVI- (esim. uusi hana) ja rakennekorjausten (esim. uusi parketti) osalta ei tarvita erillistä valvontaa. Tällöin riittää, että työstä ja urakoitsijasta toimitetaan kirjallinen ilmoitus yllämainituin tiedoin

B)    Suuremmissa remonteissa, jotka eivät kuitenkaan vaadi viranomaislupaa (esim. kylpyhuoneen kunnostus), käytetään ulkopuolista taloyhtiön hyväksymää valvojaa osakkaan kustannuksella. Valvojan käytöstä päättää isännöitsijä hallituksen kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti. Ilmoituksen laajuus ja sisältö on oltava www.sopimuslomake.net/lomakkeet/REP475.10 mukainen. Esimerkiksi kylpyhuoneremontissa sovitaan purku-, vesieristys-, ja lopputarkastus. Isännöitsijä vastaanottaa ilmoitukset ja informoi osakasta.

C)    Viranomaiskäsittelyä eli rakennus- tai toimenpidelupaa edellyttävät korjaus- ja muutostyöt käsitellään hallituksessa etukäteen. Käsittelyyn on varattava aikaa riittävästi, vähintään 1 kk.  Myönteisen päätöksen jälkeen hallitus antaa osakkaalle valtakirjan luvan hakemista varten. Valvojan palkkaamisesta hallitus päättää tapauskohtaisesti. Ilmoitusmalli kohdan B mukainen.

D)    Osakas vastaa kaikesta hankkeeseen liittyvästä taloyhtiöön ja toisiin osakkaisiin ja asukkaisiin nähden.

E)    Osakas vastaa kaikista aiheutuvista kustannuksista.